Double Meaning Jokes in Hindi

🎈🎈 मला 🙌आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी तू जे काही कष्ट घेतलेस ते आजही 🙌माझ्या डोळ्यासमोर आहे✊🏻त,,, त्यासाठी तुला अगदी मनापासून धन्यवाद,,, तुला आयुष्यात सदैव आनंद मिळत राहो हीच ईश्वराकडे प्रार्थना,,, वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा🤗 दादा,,, 🎈🎈
Previous Post Next Post